Privacygevoelige gegevens, of persoonsgegevens, worden verwerkt via onze e-store. Werkman Equinelytics B.V. hecht grote waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, dus verwerken en beveiligen we ze dienovereenkomstig.

Bij het verwerken van gegevens houden we ons aan de eisen waaraan we volgens privacywetten moeten voldoen. Dit betekent onder meer dat:

 • we duidelijk het doel vermelden waarvoor we de persoonsgegevens verwerken en we aan deze eis voldoen door middel van deze privacyverklaring;
 • we het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot gegevens die nodig zijn voor gerechtvaardigde doeleinden;
 • we je, in gevallen waarin jouw toestemming is vereist, expliciet om toestemming vragen voordat we je persoonsgegevens verwerken;
 • we passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en we datzelfde eisen van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
 • we jouw rechten respecteren om je persoonsgegevens op verzoek in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Werkman Equinelytics B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden. We raden je aan deze verklaring aandachtig door te lezen.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer je onze website gebruikt, verkrijgen we bepaalde informatie van jou; dat kunnen onder meer persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die je direct in het kader van de door jouw gevraagde dienst aan ons verstrekt of wanneer het duidelijk is dat deze gegevens aan ons zijn verstrekt zodat wij ze kunnen verwerken.

Voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden gebruiken we de volgende gegevens:

 • naam en adres
 • telefoonnummer
 • factuuradres
 • e-mailadres
 • betaalgegevens
 • geslacht
 • geboortedatum

REGISTRATIE

Bepaalde delen van onze website kunnen alleen worden gebruikt als je je registreert. Na registratie bewaren we de door jou verstrekte persoonsgegevens onder de door jou gekozen gebruikersnaam. We bewaren deze gegevens zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer je onze website bezoekt en zodat we in het kader van de uitvoering van de overeenkomst contact met je kunnen opnemen.

De gegevens die aan je gebruikersnaam zijn gekoppeld, worden niet gedeeld met derden, tenzij dit nodig is in verband met het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons hebt afgesloten of tenzij dit wettelijk is vereist. Bij vermoedens van fraude of misbruik van onze website worden de betreffende persoonsgegevens mogelijk doorgegeven aan de bevoegde instanties.

TOEGANG TOT ONS PORTAAL

Via ons portaal heb je toegang tot een beheeromgeving waarin je zelf items kunt instellen, specificeren en wijzigen.

VERWERKEN VAN JE BESTELLING

Ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst geven we jouw gegevens door aan het transportbedrijf voor zover dat nodig is om de bestelde goederen te kunnen afleveren. Afhankelijk van de aanbieder van de betaaldienst die je tijdens het bestelproces hebt gekozen, geven we de betaalgegevens die we voor het verwerken van de bestelling hebben verkregen door aan de bank die we hebben opgedragen de betaling te verwerken en, naargelang het geval, aan de aanbieder van de betaaldienst die we hebben ingeschakeld of aan de gekozen betaaldienst. Enkele van deze gegevens worden door de gekozen betaaldiensten zelf verzameld als je een account bij hen opent. In dat geval dien je je tijdens het bestelproces met je toegangsgegevens te registreren bij de aanbieder van de betaaldienst. De privacyverklaring van de betreffende betaaldienstaanbieder is dan van toepassing.

CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF

Onze e-store biedt de optie om via een contactformulier vragen te stellen; je wordt daarbij gevraagd diverse gegevens in te vullen zodat wij je verzoek kunnen verwerken. Je bepaalt zelf welke gegevens je verstrekt. De gegevens die je ons stuurt, worden zo lang bewaard als nodig is om volledig aan je verzoek te voldoen en je verzoek te verwerken overeenkomstig de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail.

Als je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten, kun je je abonneren op onze nieuwsbrief. Als je je abonneert op onze nieuwsbrief, sturen we je die op basis van jouw toestemming regelmatig toe per e-mail. Daarvoor gebruiken we de benodigde of door jou speciaal voor dit doeleinde verstrekte gegevens. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Dit kun je doen via de link voor afmelden in de nieuwsbrief. Wanneer je je afmeldt, verwijderen wij je e-mailadres, tenzij je ons expliciet toestemming hebt gegeven je gegevens te blijven gebruiken, of houden we ons het recht voor jouw persoonsgegevens te blijven gebruiken in de mate en op de wijze die wettelijk is toegestaan, waarover we je door middel van deze kennisgeving informeren.

LOCATIEGEGEVENS

Waar de dienstverlening dat vereist, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van je verzamelen. Hiervoor is in voorkomende gevallen jouw toestemming vereist.

Deze locatiegegevens kunnen ook worden opgeslagen en verwerkt door bijvoorbeeld de leverancier van de navigatie-/kaartsoftware, zoals Google Maps, of door bedrijven als Google of Apple. Hierop hebben wij geen invloed. We raden je aan de relevante privacyverklaringen van de betreffende leverancier te lezen.

OPENBAARMAKING

Wij maken geen klantgegevens openbaar.

ADVERTENTIES

In onze e-store worden advertenties weergegeven.

COOKIES

Onze e-store maakt gebruik van cookies. Ook worden cookies geplaatst door derden die wij hebben ingeschakeld.

Wanneer je onze e-store voor de eerste keer bezoekt, wordt een kennisgeving weergegeven waarin we uitleggen waarom we cookies gebruiken. Als je onze e-store blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat je met dit gebruik van cookies instemt.

Het staat je vrij cookies via je browser uit te schakelen, maar houd er rekening mee dat onze website dan minder goed kan werken.

We hebben met derden die cookies plaatsen overeenkomsten gesloten over het gebruik van cookies en applicaties. We hebben echter geen complete controle over wat de leveranciers van applicaties met de cookies doen wanneer ze deze lezen. Zie de privacyverklaringen van de betreffende derden voor meer informatie over hun applicaties en hoe zij cookies gebruiken (let op: het is mogelijk dat deze verklaringen regelmatig worden gewijzigd).

Raadpleeg daarnaast ons uitgebreide cookiebeleid.

GOOGLE ANALYTICS

We maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze e-store gebruiken. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google waarin afspraken zijn vastgelegd ten aanzien van de verwerking van onze gegevens. We staan ook toe dat Google de met Analytics verkregen informatie voor andere diensten van Google gebruikt. IP-adressen worden tot slot door ons geanonimiseerd.

BEVEILIGING

We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om misbruik van en onbevoegde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Met name hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • voor toegang tot persoonsgegevens zijn een gebruikersnaam en wachtwoord nodig;
 • we maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) die bij het invoeren van persoonsgegevens alle informatie afschermen die tussen jou en onze website wordt uitgewisseld;
 • we houden logs bij van alle verzoeken om persoonsgegevens.

BEWAARTERMIJNEN

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is om je bestellingen, inclusief garantie, te verwerken. Na die periode bewaren we gegevens nog maximaal een jaar ten behoeve van de genoemde statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting is op basis waarvan deze langer moeten worden bewaard, zoals de fiscale verplichting om betaalgegevens zeven jaar te bewaren.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring geldt niet voor websites van derden die via hyperlinks met onze e-store zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op betrouwbare of veilige wijze met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je de websites gebruikt.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

INZAGE IN EN WIJZIGING VAN JE GEGEVENS

Als je vragen hebt met betrekking tot ons privacybeleid of vragen met betrekking tot inzage, wijziging of wissing van jouw persoonsgegevens, kun je te allen tijde contact met ons opnemen aan de hand van de onderstaande gegevens.

Als je inzage wilt in de persoonsgegevens die Werkman Equinelytics B.V. over jou bewaart, of als je gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of als je deze wilt laten verwijderen of afschermen, stuur je een e-mail naar Marlies Monteban bij Werkman Equinelytics B.V. via shop@werkmanhoofcare.com. Werkman Equinelytics B.V. laat je binnen vier weken weten welke persoonsgegevens we over jou verwerken en of we aan een mogelijk verzoek tot wissing, afscherming of aanpassing zullen of kunnen voldoen.

Ter voorkoming van misbruik kunnen we je om afdoende identificatie vragen. Als het om persoonsgegevens gaat die aan een cookie zijn gekoppeld, moet je ook een kopie van de betreffende cookie meesturen. Je vindt deze in de instellingen van je browser. Als de gegevens onjuist zijn, kun je ons vragen om deze te wijzigen of te verwijderen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk zijn we je graag van dienst als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Onder de privacywetgeving heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over het door ons verwerken van jouw persoonsgegevens. Neem daarvoor contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

Werkman Equinelytics B.V.

Helper Molenstraat 43

9721 BT Groningen

Nederland

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15-06-2020.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12-11-2019.