Copyright

De inhoud van deze website werd gemaakt en wordt onderhouden door Werkman Hoofcare BV. Alle rechten voorbehouden.

Alle teksten, afbeeldingen, graphics, audio-, video- of animatiebestanden, evenals de wijze waarop die op deze website worden weergegeven, zijn auteursrechtelijk beschermd of vallen onder andere intellectuele-eigendomswetgeving.

Ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen van de inhoud van deze website vormt een inbreuk op intellectuele rechten.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gereproduceerd, verspreid of gewijzigd, noch mag enige inhoud op een andere website worden getoond. Deze website kan afbeeldingen bevatten waarvan de intellectuele eigendomsrechten aan een derde/derden toebehoren.

Toestemming om de inhoud of bepaalde delen van de inhoud van deze website op andere openbaar toegankelijke plaatsen te gebruiken, moet schriftelijk worden aangevraagd. Het is niet toegestaan enige inhoud of delen van de inhoud van deze website te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Werkman Hoofcare BV.

No rights can be derived from the information on this page.

Wijzigingen en typefouten in de informatie op onze website zijn voorbehouden.

We streven ernaar alle informatie op onze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te houden. Werkman Hoofcare BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei verlies of schade als gevolg van het gebruik van, onnauwkeurigheden in of de onvolledigheid van de informatie op deze website.

Toestemming

Werkman Hoofcare BV beschermt haar intellectuele eigendom, waaronder octrooien, handelsmerken, auteursrechten en andere rechten. Via deze website kan geen toestemming voor het gebruik van de intellectuele eigendom van Werkman Hoofcare BV worden aangevraagd.